สุดารัตน์

สุดารัตน์
ฝึกสอน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3 สอนนักเรียนชั้นม. 2 เรื่อง การเเยกสารผสมโดยทำการทดลองการโทรมาโทกราฟี

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการฝึกประสบการณ์

บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 55 เข้าสอนนักเรียนห้อง 2/6 เรื่อง การจำเเนกสาร พร้อมทำการทดลอง เรื่อง การเเยกสารจากส่วนประกอบต่างๆ ของพืช