สุดารัตน์

สุดารัตน์
ฝึกสอน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการฝึกประสบการณ์

บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 55 เข้าสอนนักเรียนห้อง 2/6 เรื่อง การจำเเนกสาร พร้อมทำการทดลอง เรื่อง การเเยกสารจากส่วนประกอบต่างๆ ของพืช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น