สุดารัตน์

สุดารัตน์
ฝึกสอน

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 19 มิถุนายน 55
สอนวิทยาศาสตร์นักเรียนห้อง ม.2/6 เรื่อง ธาตุเเละสารประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น