สุดารัตน์

สุดารัตน์
ฝึกสอน

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5 สอนนักเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี  ซ้อมเชียร์กีฬาสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น